Nguyên nhân và Biện pháp xử lý mùi cho hệ thống xử lý nước thải

1. Nguyên nhân hình thành mùi hôi nước thải

  • Nước thải từ hệ thống cống rãnh trong sinh hoạt cũng như trong mooin trường sinh hoạt hình thành do khí H2S liên quan đến việc lưu giữ nước thải quá lâu trong hệ thống vận chuyển nước thải.
  • Việc lưu giữ nước thải làm tăng quá trình lên men tại chỗ cho phép hình thành các hợp chất như  osmogens, hoặc là gây ra mùi hôi sơ cấp, mùi hôi có thể được thoát ra vào không khí.
  • Trong nước thải công nghiệp và bán công nghiệp, nước thải đầu ra của quá trình sản xuất đã có thể chứa các hợp chất mùi hôi.
  • Trong nước thải sinh hoạt có thể là do tác động tong quá trình tích trữ trung gian.
Hình ảnh thực tế khi xử lý mùi cho hệ thống xử lý nước thải

2. Phương pháp xử lý mùi của hệ thống xử lý nước thải

Để xử lý mùi cho hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cũng như công nghiệp, hiện nay có rất nhiều phương pháp. Trước đó, bạn cần xác định rõ nguồn gốc và mức độ ô nhiễm. Hiện nay, sử dụng công nghệ Ozone là phương pháp tối ưu nhất được nhiều người lựa chọn.

2.1 Sử dụng công nghệ Ozone giups xử lý mùi nước thải hiệu quả

Đây được xem là giải pháp tin cậy giúp kiểm soát mùi hiệu quả và đơn giản. Nhiều nhà máy xử lý nước thải chọn cách bịt kín nguồn phát sinh mùi – cho dù đó là bể chứa, lưu vực hay đầm phá tuy nhiên, sự phát tán mùi vẫn xảy ra. Một số doanh nghiệp khác lựa chọn giải pháp ozone để khử mùi của hệ thống xử lý nước thải.

2.2 Sử dụng Dr.Air UV giúp xử lý mùi nước thải một cách đơn giản

Dr.Air UV được biết đến là một hệ thống giúp xử lý khí thải công nghệ qua công nghệ ánh sáng UV 185nm – 254nm (không ozone), trong đó theo thực tế thì hiệu quả xử lý mùi cho hệ thống nước thải đạt trên 90%.

Xem chi tiết hơn về cách xử lý mùi cho hệ thống xử lý nước thải công nghiệp và sinh hoạt.

Hoặc tham khảo các phương pháp xử lý khác tại: https://xulykhoibui.com/