Category Archives: Ứng dụng máy tạo oxy

Máy tạo oxy công nghiệp trong lĩnh vực hàn xì

Hàn khí là một phương pháp hàn hóa học trong đó sử dụng nhiệt lượng phản ứng cháy của khí đốt trong Oxy, để nung chảy sản phẩm kim loại được hàn và que hàn bổ sung hình thành nên mối hàn. Phương pháp máy hàn điện tử dùng khí thường được dùng để hàn

Máy oxy trong nuôi trồng thủy sản

Máy oxy trong nuôi trồng thủy sản

Nồng độ khí oxy hòa tan trong nước ảnh hưởng lớn tới sinh trưởng phát triển của thủy sản, đặc biệt trong ngành nuôi tôm, cá công nghiệp. Theo chuyên gia về thủy sản, nồng độ oxy hòa tan yêu cầu khoảng 5ppm đạt ngưỡng, tạo môi trường thuận lợi cho thủy sản phát triển

Ứng dụng máy Oxy trong sản xuất máy Ozone

Ứng dụng máy Oxy trong sản xuất máy Ozone

Oxy tinh sạch là một phần không thể thiếu trong ngành công nghiệp chế tạo, sản xuất máy tạo khí ozone công nghiệp với công suất lớn. Đối với máy có sản lượng từ 10g O3/h trở lên, cần cung cấp lượng khí oxy tinh sạch khoảng 3l/phút, mới có thể đảm bảo được công